Tel +31 (0) 10 522 33 87

 

Een naam die staat voor Consultancy Quality and Information Technology

Consultancy
Consultancy is tegenwoordig een dusdanige algemeen toegepaste term dat we bijna voorbijgaan aan de letterlijke betekenis van het woord: deskundig raadgeven. Niet voor niets moeten uitvoerders van dit vakgebied (de consultants) over eigenschappen beschikken die hen bij uitstek geschikt maken voor dit vakgebied.
Onze collega’s zijn zonder uitzondering meesters in hun vak, hebben stuk voor stuk meer dan 10 jaar ervaring en beschikken over die eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het geven van deskundige raad op hun vakgebied.

Quality

"Quality is the presence of value and not absence of mistake" Kwaliteit is geen absolute eigenschap van een product of dienst. Kwaliteit is het samenspel van verwachtingen en eisen, en de mate waarin hieraan wordt voldaan. De totale kwaliteit van een product of dienst wordt in zeer hoge mate bepaald door de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen. Communicatie is hier uiteraard een essentieel onderdeel. De projecten die Conquait uitvoert voldoen zonder uitzondering aan de eisen die opdrachtgevers mogen stellen aan hun projecten.

Information technology

De betekenis die de mens aan de hand van bepaalde afspraken aan gegevens toekent, welke gegevens zijn verzameld door gebruik te maken van technologie. Waarin technologie met name een ondersteunende rol zou moeten hebben en geen overheersende rol. Conquait zal met name dat laatste doen: adviseren technologie gebruiken om problemen op te lossen. Dus niet technologie inzetten om de technologie zelf (als doel).