Tel +31 (0) 10 522 33 87

 

Diensten

Bedrijven en instellingen denken voortdurend na om bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen, diensten te verbeteren en rendement te verhogen. Maar weinig organisaties hebben de beschikbare capaciteit, en/of ervaring direct beschikbaar.

Onze competentie ligt in het vervullen van project en programma management opdrachten in grote, professionele organisaties onder complexe bestuurlijke verhoudingen. In casu: (semi) overheid, grote professionele dienstverleners zoals banken, verzekeringsondernemingen, onderzoeksinstituten, software industrie, het onderwijs, nutsbedrijven en het openbaar vervoer.

De werkwijze van Conquait heeft als fundament een grondige voorbereiding, duidelijkheid en directheid in communicatie, pragmatische aanpak, continue verwachtingsmanagement en evaluatie en nazorg. Mede hierdoor ervaren opdrachtgevers de specialisten van Conquait als verlengstuk van hun eigen organisatie en waarderen ze de geleverde kwaliteit.

Conquait biedt toegevoegde waarde door het garanderen van een effectieve opdrachtvervulling. Een perfecte match tussen persoonlijkheid van en de problematiek bij de opdrachtgever en de bijpassende persoonlijkheid en vaardigheden van de Conquait medewerker staat borg voor de juiste kwaliteit bij de specifieke opdracht en organisatie.

Informatie, verkregen uit de evaluatiegesprekken met opdrachtgevers tijdens- en na de vervulling van de opdracht, beschouwen wij zeer waardevol en gebruiken deze als belangrijke input voor verhoging van onze kwaliteit.

Programma management

Vooral binnen grote organisaties vergt het introduceren, implementeren en operationeel stellen van veranderingstrajecten veelal veel afstemming en coördinatie met andere projecten en/of afdelingen en vestigingen.

Een programma manager draagt zorg voor het totaaloverzicht, afstemming en monitoring van en met alle betrokken projecten, processen en project managers.

Daardoor ontstaat er optimale consistentie tussen de verschillende onderdelen, en worden hiermee de uiteindelijke totaaldoelstellingen bewaakt.

Programma management vereist hierom specifieke capaciteiten zoals analytisch vermogen, helikopterview, maturiteit, adaptief vermogen en vooral overredingskracht en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Project management

“Een project dusdanig definiëren, aansturen en beheersen dat dit op tijd en binnen budget afgerond is, en dat de deliverables volgens afspraak zijn opgeleverd”.

Helaas is bovenstaande bij veel projecten veelal niet de realiteit.

Goede besturing, actief verwachtingsmanagement, duidelijke communicatie, goed project management en uiteraard de skills van de projectmanager zijn hierin essentieel. Conquait heeft de beschikking over project managers met minimaal 10 jaar ervaring in complexe projecten en organisaties. Zij hebben daarin hun ruime ervaring en kwaliteiten ruimschoots bewezen.

Conquait heeft een verfrissende zelf ontwikkelde project-aanpak die gebaseerd is op de volgende onderdelen:

 • Duidelijkheid
  Voor, tijdens en na het project.
 • Commitment
  Van de project manager maar ook van de achterliggende organisatie.
 • Rapportage en vastlegging.
  Duidelijke en directe communicatie (no nonsense) in woord en geschrift.
 • Sensitiviteit Niet alleen uitgaan van eigen opvattingen en capaciteit, maar ook van hetgeen een organisatie nodig heeft en kenbaar maakt. 
 • Management
  Verwachtingsmanagement, veranderingsmanagement, coördinatie, en uiteraard project management.
 • Resultaat
  Actieve terugkoppeling tijdens het project, continue tussentijdse status updates, doorlopend verwachtingsmanagement.
 • Evaluatie
  Totale project kritisch doornemen met projectteam en opdrachtgever, resultaten toetsen aan verwachtingen vastleggen eind-evaluatie, beoordelen, leren en verbeteren.

Haalbaarheid studies

De haalbaarheidsvraagstukken die bij inzet van (nieuwe) technologie aan de orde zijn hebben veelal voornamelijk te maken met de relatief grote onzekerheid over deze technologie, de toepasbaarheid binnen de eigen organisatie, en de inspanning die getroost moet worden om te komen tot daadwerkelijke (optimale) inzet ervan.

De mensen van Conquait hebben een neus voor innovatie en nieuwe technologie. Daarnaast hebben zij veel ervaring met de (on)mogelijkheden en ontwikkelingskosten. Door gebruik te maken van hun jarenlange ervaring, nuchtere en reële kijk op de zaak, en no-nonsense mentaliteit zullen de resultaten van hun onderzoek garant staan voor toegevoegde waarde en heldere rapportage. Ook de implementatie van eventuele alternatieven zal worden overwogen en meegenomen in de rapportage.

Desgewenst kan Conquait als sparring partner of regisseur optreden tijdens de verdere ontwikkeling en realisatie.

Second opinion

Veelal vergt de implementatie van ICT gerelateerde producten en technologieën een zeer nauwkeurig en weloverwogen ontwerp, planning en bemensing. De kosten en operationele implicaties kunnen immers zeer groot zijn. Binnen organisaties kan de verantwoordelijkheid en/of uitvoering daarvan intern of extern belegd worden. In beide gevallen rust er op de betreffende instantie en mensen een grote druk om binnen de gestelde tijd tot realisatie te komen. Gaande zo’n traject treden veelal onverwachte situaties op die veel impact op de uitgestippelde route hebben.

Conquait stelt haar zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van projectplanning en project- organisatie ter beschikking ten einde alle (ook niet-technische) aspecten van (middel) grote projecten te evalueren, bespreken en desgewenst in een adviesrapportage vast te leggen.

Ondanks de in projecten altijd aanwezige tijdsdruk kan een pas op de plaats, voordat de implementatiefase daadwerkelijk start, essentieel zijn, het is een kritiek moment voor een tussentijdse evaluatie. De reële blik en ervaring van onze consultants worden hier vaak als zeer waardevol ervaren.

Technology review

Een technology review (of audit) is één van de belangrijkste, op risicobeheersing gerichte, management gereedschappen voordat men tot implementatie overgaat.

Uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige consultant geeft het inzicht, zekerheid en controle over veelal technologisch complexe materie en implementaties.

De toegevoegde waarde van Conquait ligt in de jarenlange ervaring op het gebied van ICT en grootschalige implementaties binnen diverse organisatie typen, waardoor wij in staat zijn snel en efficiënt een kwalitatief hoogwaardige review uit te voeren.

Conquait scant de blueprints, implementatie en migratieplannen, en beoordelen de plannen van aanpak en projectplannen, en geven grondig advies over eventuele aanpassingen en alternatieven.

Desgewenst kunnen we ondersteunen bij het voeren van de regie tijdens de uitvoering en implementatie.

Daar waarbij in een second opinion alle aspecten van een project meegenomen worden behelst een technology review alleen de technische aspecten van een dergelijk project en niet de projectmatige of procesmatige.